موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

مشاوره حقوقی 02154764

روز: فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

موجبات ارث
خانواده

موجبات ارث

 ارث از اسباب تملک قهری است. وارثان زمانی به ارث خود می‌رسند که دیون و حقوق متوفی را ادا کرده باشند. و اگر وصیت نیز کرده آن وصیت را انجام داده باشند. و در صورت نبودن وارث امروزه امر ترکه با حاکم است. و حاکم اموال و ترکه کسی را که فوت کرده و وارثی نیز ندارد اداره می‌کند. 

ادامه‌ی مطلب »
شهروند کیست؟ | شهروند به چه کسی گفته می شود؟ | تعریف شهروند چیست؟
مدنی

شهروند کیست؟

کسی که حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد و از آن‌ها دفاع می‌کند. قانون را می‌شناسد و به آن عمل می‌کند. و از طریق آن مطالبه دارد.

شهروند به لحاظ لغوی مرکب از دو کلمه شهر به معنای جامعه انسانی و وند به معنای عضو وابسته به این جامعه است. مفهوم شهروند به خودی خود و به صرف جمع شدن و تجمع افراد در کنار یکدیگر حاصل نمی‌شود بلکه این مفهوم در چارچوب و قلمرو جامعه مدنی شکل می‌گیرد.

ادامه‌ی مطلب »
شروط ضمن عقد نکاح | شروط ضمن عقد ازدواج | شروط ازدواج | شروط عقدنامه
خانواده

شروط ضمن عقد

شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد

ادامه‌ی مطلب »
اجرت المثل زوج
خانواده

شرایط دریافت اجرت المثل زوج

چنانچه زن در خانه شوهر تحت کارهیی مثل خانه داری یا نگهداری از فرزندان را به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده باشد مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود. اما دریافت اجرت المثل شرایط دیگیری نیز دارد که در این مقاله آن ها را بررسی خواهیم نمود.

ادامه‌ی مطلب »
حضانت فرزند | حضانت فرزند بدون طلاق | حضانت فرزند در طلاق توافقی | حضانت فرزند یعنی چه
خانواده

شرایط حضانت فرزند

حضانت در لغت، پرورش و نگهداری از کودک معنا می‌گیرد که همان طور که پیش تر گفته شد در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی نیز به اهمیت این موضوع پرداخته شده است.

ادامه‌ی مطلب »
حقوق کودکان
خانواده

حقوق کودکان در قوانین جمهوری اسلامی چگونه است؟

رهنگ‌های مختلف درک متفاوتی از کودکی دارند که این برداشت‌های مختلف از مفهوم کودکی بر قانونگذار در حقوق کودکان نیز موثر بوده است چراکه در متون قانونی مختلف و در زمان‌های متفاوت تعاریف گوناگونی از دوران کودکی ارائه شده است

ادامه‌ی مطلب »
شرایط ارث
خانواده

تعریف ارث چیست

مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده است بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند.

ادامه‌ی مطلب »
ترک انفاق
خانواده

ترک انفاق چیست؟

ترک انفاق چیست؟ در روابط میان زن و شوهر برخی حقوق وجود دارد که صرفا مختص زن است. یعنی زن فقط حق دارد و شوهر

ادامه‌ی مطلب »
انواع وصیت چیست؟ | چند نوع وصیت وجود دارد؟ | اقسام وصیت | وصیت تملیکی و عهدی
خانواده

وصیت و انواع وصیت چیست

همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند

ادامه‌ی مطلب »
افزایش مهریه
خانواده

اجرت المثل ایام زوجیت

اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود

ادامه‌ی مطلب »
حقوق بین الملل

قراردادهای نفتی چیست

قرارداد نفتی چیست قرارداد نفتی به این ترتیب است که پس از تهیه نقشه‌ ها و مشخصات اجرایی طرح، اسناد مناقصه منتشر و از پیمانکاران

ادامه‌ی مطلب »
حقوق بین الملل

تعریف حقوق دریاها

حقوق دریاها- حقوق آبراه های بین المللی-حقوق بین الملل –منابع حقوق دریاها – عرف بین المللی –  آبهای داخلی در قسمت زیر درباره ی حقوق دریاها و آبراه های بین المللی صحبت می نماییم

ادامه‌ی مطلب »
حقوق بین الملل

حقوق بین الملل هوایی

حقوق بین الملل هوایی چه تعریفی دارد؟ حقوق هوایی رشته ای از حقوق است که قواعد و قوانین مربوط به عبور و مرور هواپیما ها

ادامه‌ی مطلب »