۰۲۱-۵۴۷۶۴

وکالت ایرانیان خارج از کشور

زن و شوهر مقیم خارج (طلاق ایرانیان)درصورت طلاق توافقی باید به سفارت، کنسولگری مراجعه کنند و برای وکیل طلاق وکالت در طلاق را ارسال کنند
طلاق ایرانیان خارج از کشور
قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
معنای احوال شخصیه و وضعیت آن برای ایرانیان خارج از کشور
قراردادهای ایرانیان خارج از کشور به دو صورت رسمی و قضایی خواهد بود. برای کسانی که کد ثنا را دارا هستند می توانند به‌ صورت آنلاین این کد را از سایت وزارت دادگستری اخذ نمایند.
قبول وکالت ایرانیان خارج از کشور
برای ثبت فوت ایرانیان مقیم خارج باید به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود.
ثبت فوت ایرانیان خارج از کشور
وراثت ایرانیان خارج از کشور از لحاظ قانونی به چه شکل است؟
وراثت ایرانیان خارج از کشور
ازدواج ایرانیان مقیم خارج از لحاظ قانونی به چه شکل است؟
ازدواج ایرانیان خاج از کشور