۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

دسته بندی: قانون مدنی

قانون مدنی
قانون مدنی

قانون مدنی

مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم   ماده۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف

ادامه‌ی مطلب »