۰۲۱-۵۴۷۶۴

ملکی

real-estate-agent
وکیل ملکی
خلع ید و تخلیه ملک چیست و چگونه انجام می شود؟
خلع ید و تخلیه
وکیل تصرف عدوانی | تصرف عدوانی
وکیل تصرف عدوانی
خلع ید و تصرف عدوانی
خلع ید و تصرف عدوانی
وکیل اوقاف
وکیل اوقاف
عرصه اعیان و تفاوت های آنها
تفاوت عرصه و اعیان چیست؟
وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری
وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
ملک مشاع چیست؟ تفکیک و افراز به چه معناست؟
وکیل افراز
دستور تخلیه برای اماکن استیجاری مسکونی، اخذ می شود. مرجع صالح براي رسيدگي به دستور تخليه در شوراي حل اختلاف محل وقوع ملك است.
دستور تخلیه و حکم تخلیه
قولنامه و آثار حقوقی آن | آثار قولنامه
قولنامه و آثار حقوقی آن
ممانعت از حق | اثبات ممانعت از حق
وکیل دعاوی ممانعت از حق چه وظایفی دارد؟
مشترکات و مشاعات ساختمان | مصادیق مشاعات ساختمان
مشترکات و مشاعات ساختمان
نکات حقوقی فروش ملک | در فروش ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟
در فروش ملک به چه نکاتی توجه کنیم؟
حق کسب و پیشه | تفاوت حق کسب و پیشه با سرقفلی
حق کسب و پیشه چیست و چه تفاوتی با سرقفلی دارد؟
سرقفلی چیست | انتقال سرقفلی | فروش سرقفلی
حق سرقفلی چیست و چگونه می توان آن را انتقال داد؟
جواز تعمیرات | مجوز تعمیرات ساختمان
آیا تعمیرات ساختمان نیاز به اخذ مجوز دارد؟
کاربری ملک | نحوه تغییر کاربری ملک
کاربری ملک چیست؟ تغییر کاربری ملک چگونه انجام می شود؟
اجرت المثل و تفاوت آن با اجرت المسمی
اجرت المثل ایام تصرف و تفاوت آن با اجرت المسمی
اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک و انواع آن
مالیات بر نقل و انتقال املاک
مالیات بر نقل و انتقال املاک
مالیات بر درآمد اجاره املاک | میزان مالیات بر اجاره ملک | مالیات اجاره خانه | معافیت مالیاتی
مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
حکم تخلیه منزل | حکم تخلیه مستاجر چقدر طول می کشد | حکم تخلیه مستاجر را چگونه بگیریم
حکم تخلیه منزل را چگونه بگیریم؟
معامله معارض چه حکمی دارد؟
معامله معارض از نظر قانونی چه حکمی دارد؟
الزام به اخذ پایان کار | گواهی پایان کار
قرارداد پیش فروش آپارتمان
کمیسیون های شهرداری
کمیسیون های شهرداری
دعوای مزاحمت از حق
دعوای مزاحمت از حق
ملک مشاع چیست؟ تفکیک و افراز به چه معناست؟
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل سند
دعوای الزام به اخذ پایان کار ساختمان
الزام به اخذ پایان کار
تصرف در حقوق به چه معناست؟
تصرف در حقوق به چه معناست؟
کمیسیون های شهرداری و وظایف آنها
کمیسیون های شهرداری
رفع مزاحمت | رفع ممانعت از حق
رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق
تجویز انتقال منافع به غیر
تجویز انتقال منافع به غیر
استملاک اراضی چیست؟
استملاک اراضی
تملک اراضی چگونه انجام می شود؟
تملک اراضی چگونه انجام می شود؟