۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

اموالی که بابت بدهی مالیاتی توقیف نمی شوند

وانین مالیاتی | حقوق مالیاتی

اموالی که بابت بدهی مالیاتی، قابل بازداشت (توقیف) نمی باشد

برابر ماده 212 قانون مالیات های مستقیم، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺯﯾﺮ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ:
1. ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﻭﻇﯿﻔﻪ.
2. ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ نیازهای ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻣﺆﺩﯼ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺍﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﻪ ﻣﺆﺩﯼ.
3. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺁﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﮐﺴﺐ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ مالیات دهنده (مودی) لازم ﺍﺳﺖ.
4. ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ 1) ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺯﺍﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺆﺩﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻝع ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺯﺍﺩ، ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ مالیات دهنده (مودی) ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ2) ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﺆﺩﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﺛﺎﺙ ﺍﻟﺒﯿﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻋﺎﺩﺗﺎً ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻼﻑ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮﻕ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ 3) ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﮔﺮﺩﺩ.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

چک صیادی

چک صیادی چیست

چک صیادی چیست چک صیادی یکی از مسائلی است که در حقوق ایران مطرح است. این مفهوم به معنای نوشتن چک برای پرداخت هزینه یا قرض به یک فرد در

ادامه‌ی مطلب »

تنظیم قرارداد

درخواست تنظیم قرارداد تنظیم قرارداد چیست قرارداد به توافقی گفته می‌شود که بین دو یا چند نفر، شرکت یا سازمان به منظور تعیین شرایط انجام کارهایی به منظور رسیدن به

ادامه‌ی مطلب »
تنظیم اظهارنامه . تنظیم اظهارنامه مالیاتی . تنظیم اظهارنامه الکترونیکی

تنظیم اظهار نامه

تنظیم اظهارنامه توسط وکیل مالیاتی تنظیم اظهارنامه چیست  تنظیم اظهارنامه در حقوق ایران به عنوان یکی از مسائل حقوقی مهم در امر اجرای مقررات مالی مطرح می‌شود. اظهارنامه به عنوان

ادامه‌ی مطلب »
قاچاق اعضای بدن - وکیل کیفری

قاچاق اعضای بدن

تعریف قاچاق انسان و اعضای بدن یکی از اقدامات ضد حقوق بشری که در جامعه امروز گریبانگیر جامعه جهانی و همچنین کشور ایران می‌باشد مساله قاچاق اعضای بدن انسان است.

ادامه‌ی مطلب »