۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با 09120477116 تماس حاصل نمایید

بیمه کارگر توسط کارفرما
بیمه کارگر توسط کارفرما

بیمه کارگران در قانون

طبق قانون کار، کارفرما مکلف است به محض شروع کار کارگر در کارگاه، نسبت به بیمه کارگر اقدام کرده و حق بیمه اش را به صورت ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

در صورت عدم بیمه کردن یا عدم پرداخت حق بیمه در برخی ماه‌های خاص، جریمه بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما و عدم پرداخت حق بیمه در برخی ماه‌های خاص، به عنوان ضمانت اجرایی، برای کارفرمای خاطی تحمیل خواهد شد. این جریمه در موارد بیمه نکردن به طور کلی، دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه خواهد بود.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد بیمه کارگر

الزام به پرداختن حق بیمه کارگران

به طبق قانون کار، این قانون یک قانون حمایتی است که به منظور حفظ حقوق کارگر در مقابل کارفرما صورت گرفته است. یکی از حمایت‌های این قانون، موظف کردن کارفرمایان به پرداخت حق بیمه اجباری کارگران خود است.

ماده 148 قانون کار نیز الزام به پرداخت حق بیمه کارگران را برای کارفرمایان مشخص کرده است. این ماده، به وضوح، لزوم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان را مشخص کرده و از جمله قواعد آمره محسوب می‌شود.

بیمه کارگران به قدری مهم است که رد کردن بیمه، در ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگر، کارفرما موظف است جریمه بیمه نکردن کارگران را پرداخت کند.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد بیمه کارگر

میزان و نحوه محاسبه این جریمه در قانون تامین اجتماعی تعیین شده است و کارگر و کارفرما نمی‌توانند مخالف این قواعد آمره قانونی باشند.

ماده قانونی در خصوص بیمه کارگر

“کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به‌ کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.”

علت بیمه نکردن کارگران چیست؟

به طبق قانون کار، بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما تخلفی است و جریمه آن توسط قانون تعیین شده است. یکی از پرسش هایی که ممکن است در این خصوص پیش آید، آن است که علت بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما چیست و کارفرما با چه انگیزه‌ای به بیمه کردن کارگر خود مبادرت نمی‌ورزد؟ برخی از دلایل می‌تواند عدم تمایل کارفرما به پرداخت هزینه بیمه و یا نداشتن مجوزهای قانونی لازم برای کارگاه باشد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد بیمه کارگر

از طرفی، حق بیمه در واقع سند محکمی برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی محسوب می‌شود و چنانچه کارگری توسط کارفرمای‌ خود بیمه شود، مستحق دریافت سایر حقوق قانونی خود چون سنوات، عیدی وغیره خواهد بود.

همچنین، ممکن است دلایل و انگیزه های دیگری نیز برای کارفرما وجود داشته باشد که باعث می‌شود از بیمه کردن کارگران خود امتناع کنند. با این حال، این دلایل نمی‌تواند تخلف کارفرما در بیمه نکردن کارگران را موجه کند و قانون کار بر پرداخت حق بیمه توسط کارفرما تأکید دارد.

نحوه نظارت تامین اجتماعی برای حفظ حقوق کارگر

 1. طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی باید طی مدت ۶ ماه حق بیمه های پرداختی از جانب کارفرما را بررسی کند. در صورت عدم پرداخت یا اختلاف و مغایرت در میزان حقوق بیمه شده باید به کارفرما ابلاغ شود.
 2. در صورتی که کارفرما خود را تسلیم نظر سازمان نکند،توسط هیئت تشخیص مطالبات موضوع بررسی و تصویب می‌شود. در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد می‌شود و قابل وصول می‌باشد.
 3. همچنین در صورت مواجه با کارگری که به مشکل برخورده باید با بررسی سوابق بیمه ای فرد به طور مستقیم اقدام به وصول حق بیمه ای نماید.
 4. سازمان برای وصول مطالبات مالی خود به طور مستقیم و توسط ماموران اجرایی سازمان این موضوع را پیگیری می نماید.
 5. طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، سازمان این اختیار را دارد که کارگاه های مشمول قانون را بازرسی و دفترهای صورتحساب های مزد و حقوق را نظارت کند.
 6. در صورتی که کارفرما یا نماینده او از روند بازرسی جلوگیری نماید یا از ارائه دفاتر مربوطه خودداری کند محکوم به مجازات نقدی می‌شود.
 7. در صورت تکرار مطابق ماده ۱۷۹ قانون کار محکوم به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز می شوند.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری

اگر کارفرما حق بیمه تان را پرداخت نکرد چه کنید؟

از جمله مهم‌ترین حقوق کارگر، حق بیمه او است. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، هر کارفرمایی موظف است که کارگران خود را بیمه کند و بیمه کارگران، تکلیفی بر گردن کارفرما است.

هر کارفرما مکلف است با شروع کار کارگر، در پایان هر ماه لیست بیمه را منطبق با حقوق تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال و همینطور به دارایی مالیات پرداخت کند. ارسال مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما می‌باشد و کارگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت آن ندارد.

در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارفرما، بیمه شده می‌تواند با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه، نسبت به شکایت از کارفرما اقدام و بازرسی شعبه را تقاضا نماید. در این صورت، کارفرما مجبور به پرداخت جریمه نقدی برابر با دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه می‌شود و تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری

جریمه رد نکردن بیمه توسط کارفرما

“کارفرمایان موظفند در موعد مقرر در قانون، حقوق بیمه و بیمه بیکاری شده برای کارگران خود را پرداخت نمایند. اگر کارفرما، در موعد مقرر در قانون، تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننماید، علاوه بر تادیه‌ اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع خواهد بود.

مبلغ این جریمه، بسته به مبلغ بدهی ماهانه، می تواند معادل 7 تا 22 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه باشد.”

بنابراین، در صورتی که کارفرما، از بیمه کردن کارگر خود استنکاف ورزد یا از رد کردن حق بیمه کارگر خود در برخی ماه ها خودداری کند، باید جریمه ای معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه را پرداخت کند. در صورتی که حق بیمه کارگران خود را در موعد قانونی پرداخت نکند، باید جریمه نقدی معادلی را پرداخت کند.

علاوه بر جریمه، کارفرما نیز موظف است حقوق متعلق به کارگر را پرداخت کند. این در حالی است که ضمانت اجرای قانونی برای اجبار کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگران، در نظام قانونی وجود دارد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری

جریمه بیمه نکردن کارگر مطابق قانون

“کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون، تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تادیه‌ اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به این ترتیب خواهند بود:

الف – تا مبلغ 300000 ریال بدهی ماهانه، معادل 7 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه. ب – از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال بدهی ماهانه معادل، 12 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه. ج – از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال بدهی ماهانه، معادل 17 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه. ‌د – از مبلغ 2500000 ریال به بالا بدهی ماهانه، معادل 22 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.”

بر اساس دو ماده فوق، چنانچه کارفرما، از بیمه کردن کارگر خود، استنکاف ورزد یا از رد کردن حق بیمه کارگر کارگاه خود، در برخی ماه ها، خودداری کند، باید، جریمه ای معادل دو تا ده برابر حق بیمه ای که موظف به پرداخت آن بوده یا بسته به مبلغ بدهی ماهانه، معادل 7 ، 12، 17، 22 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه را به سازمان تامین اجتماعی، بپردازد.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم بادراختیار داشتن وکلای مجرب در تمامی زمینه‌های حقوقی و کیفری و همچنین بیمه کارگران سابقه درخشانی دارد که آماده خدمت رسانی به شما عزیزان از طریق مشاوره حقوقی با وکیل یا قبول وکالت می‌باشد.

درصورت نیاز به مشاوره با وکیل، کارشناسان و مشاوران ما پاسخگو شما می‌باشند برای تماس با ما با شماره پنج رقمی 54764 تماس حاصل نماید.

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل

سوالات متداول

آیا جریمه نکردن کارگر توسط کارفرما جرم محسوب می‌شود؟

بله چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگر استنکاف ورزد به پرداخت جریمه نقدی معادل دو تا ده درصد حق بیمه پرداخت نشده محکوم خواهد شد.

در صورت پرداخت نکردن حق بیمه کارگر توسط کارفرما چه اتفاقی می افتد؟

در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برای کارگر، کارگر می تواند از کارفرما شکایت کند و پس از طرح شکایت و پیگیری کارگر، در صورت اثبات این موضوع، کارفرما موظف است علاوه بر پرداخت کامل سهم خود در بیمه ی کارگر، با توجه به جرم به پرداخت جریمه ی نقدی ۲ تا ۱۰ برابری حق بیمه بپردازد.

مقصود از الزام به پرداختن حق بیمه کارگران چیست؟

قانون کار کارفرما را موظف نموده که به محض اشتغال به کار کارگر او را بیمه کرده و 30 درصد حق بیمه تامین اجتماعی را که 23 درصد آن بر عهده کارفرما بوده و 7 درصد آن از حقوق کارگر کسر می شود را ماهانه به این سازمان بپردازد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

10 پاسخ

 1. سلام و احترام
  مادر بنده با ۱۱ سال سابقه شغل آرایشگری چندین ساله بازنشسته شده در صورتیکه ۵۰ سال کار خیاطی کرده و سال ۷۵ با مراجعه به وزارت کار و رفاه اجتماعی کارت اشتغال خیاطی با کد شناسایی از وزارت کار دریافت کرد و مشغول به کار در کارگاهها شد .که هم اکنون برای امرار معیشت با توجه به کهولت سن ۷۰ سال داره در منزل کار میکنه آیا میشه اقدامی برای افزایش سابقه بیمه اش در تامین اجتماعی انجام دهم ؟

 2. سلام بنده قرارداد ننوشتم چون شدیداً به شغل نیاز داشتم الان 14ماهه به غیر از حقوق هیچی نگرفتم
  بیمه هم برام واریز نکردن چیکار باید بکنم ؟

  1. سلام برای بیمه و سایر مطالبات میتونید به اداره کار شکایت کنید

 3. سلام خسته نباشید
  درصورتی کارفرما بیمه کارگر را ازابتدا(مثلا یکسال اول)را پرداخت نکرده باشد چه حق وحقوقی برای خود کار گر درنظر گرفته شده (نه جریمه وجزای نقدی برای دولت) وآیا این یکسال اول که بیمه پرداخت نشده درصورت اثبات جزو سابقه کار گر محسوب میشه؟

  1. سلام بله در صورت اثبات برای کارگر سابقه بیمه رد می شود

 4. سلام من نیروی تازه استخدام یک سازمان دولتی هستم، و الان حدود ۴ ماه است مشغول بکار شدم ولی هنوز بیمه برای من رد نکردن، آیا می توانم شکایت کنم؟

 5. سلام و وقت بخیر.جناب من تابرج ۲امسال تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودم و از برج ۳صاحب کار جدیدم منو تحت پوشش قرار نداده بیمه بنده هم قطع شده.بهشونم میگم‌میگن ما خودمونم تحت پوشش نیستیم هر کاری میخوای بکن.والان هم تو کار ۱۱روزه تعطیل کردن و حقوقم رو نمیدن.خواستم بدونم از لحاظ قانونی چجور من‌میتونم خسارتم رو پس بگیرم

  1. سلام میتونید با شکایت در اداره کار پیگیر مطالباتتون باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »