موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

بیمه کارگر توسط کارفرما
بیمه کارگر توسط کارفرما

بیمه کارگران در قانون

طبق قانون کار، کارفرما مکلف است به محض شروع کار کارگر در کارگاه، نسبت به بیمه کارگر اقدام کرده و حق بیمه اش را به صورت ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

در صورت عدم بیمه کردن یا عدم پرداخت حق بیمه در برخی ماه‌های خاص، جریمه بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما و عدم پرداخت حق بیمه در برخی ماه‌های خاص، به عنوان ضمانت اجرایی، برای کارفرمای خاطی تحمیل خواهد شد. این جریمه در موارد بیمه نکردن به طور کلی، دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه خواهد بود.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد بیمه کارگر

الزام به پرداختن حق بیمه کارگران

به طبق قانون کار، این قانون یک قانون حمایتی است که به منظور حفظ حقوق کارگر در مقابل کارفرما صورت گرفته است. یکی از حمایت‌های این قانون، موظف کردن کارفرمایان به پرداخت حق بیمه اجباری کارگران خود است.

ماده ۱۴۸ قانون کار نیز الزام به پرداخت حق بیمه کارگران را برای کارفرمایان مشخص کرده است. این ماده، به وضوح، لزوم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان را مشخص کرده و از جمله قواعد آمره محسوب می‌شود.

بیمه کارگران به قدری مهم است که رد کردن بیمه، در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگر، کارفرما موظف است جریمه بیمه نکردن کارگران را پرداخت کند.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد بیمه کارگر

میزان و نحوه محاسبه این جریمه در قانون تامین اجتماعی تعیین شده است و کارگر و کارفرما نمی‌توانند مخالف این قواعد آمره قانونی باشند.

ماده قانونی در خصوص بیمه کارگر

“کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به‌ کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.”

علت بیمه نکردن کارگران چیست؟

به طبق قانون کار، بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما تخلفی است و جریمه آن توسط قانون تعیین شده است. یکی از پرسش هایی که ممکن است در این خصوص پیش آید، آن است که علت بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما چیست و کارفرما با چه انگیزه‌ای به بیمه کردن کارگر خود مبادرت نمی‌ورزد؟ برخی از دلایل می‌تواند عدم تمایل کارفرما به پرداخت هزینه بیمه و یا نداشتن مجوزهای قانونی لازم برای کارگاه باشد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد بیمه کارگر

از طرفی، حق بیمه در واقع سند محکمی برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی محسوب می‌شود و چنانچه کارگری توسط کارفرمای‌ خود بیمه شود، مستحق دریافت سایر حقوق قانونی خود چون سنوات، عیدی وغیره خواهد بود.

همچنین، ممکن است دلایل و انگیزه های دیگری نیز برای کارفرما وجود داشته باشد که باعث می‌شود از بیمه کردن کارگران خود امتناع کنند. با این حال، این دلایل نمی‌تواند تخلف کارفرما در بیمه نکردن کارگران را موجه کند و قانون کار بر پرداخت حق بیمه توسط کارفرما تأکید دارد.

نحوه نظارت تامین اجتماعی برای حفظ حقوق کارگر

 1. طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی باید طی مدت ۶ ماه حق بیمه های پرداختی از جانب کارفرما را بررسی کند. در صورت عدم پرداخت یا اختلاف و مغایرت در میزان حقوق بیمه شده باید به کارفرما ابلاغ شود.
 2. در صورتی که کارفرما خود را تسلیم نظر سازمان نکند،توسط هیئت تشخیص مطالبات موضوع بررسی و تصویب می‌شود. در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد می‌شود و قابل وصول می‌باشد.
 3. همچنین در صورت مواجه با کارگری که به مشکل برخورده باید با بررسی سوابق بیمه ای فرد به طور مستقیم اقدام به وصول حق بیمه ای نماید.
 4. سازمان برای وصول مطالبات مالی خود به طور مستقیم و توسط ماموران اجرایی سازمان این موضوع را پیگیری می نماید.
 5. طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، سازمان این اختیار را دارد که کارگاه های مشمول قانون را بازرسی و دفترهای صورتحساب های مزد و حقوق را نظارت کند.
 6. در صورتی که کارفرما یا نماینده او از روند بازرسی جلوگیری نماید یا از ارائه دفاتر مربوطه خودداری کند محکوم به مجازات نقدی می‌شود.
 7. در صورت تکرار مطابق ماده ۱۷۹ قانون کار محکوم به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز می شوند.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری

اگر کارفرما حق بیمه تان را پرداخت نکرد چه کنید؟

از جمله مهم‌ترین حقوق کارگر، حق بیمه او است. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، هر کارفرمایی موظف است که کارگران خود را بیمه کند و بیمه کارگران، تکلیفی بر گردن کارفرما است.

هر کارفرما مکلف است با شروع کار کارگر، در پایان هر ماه لیست بیمه را منطبق با حقوق تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال و همینطور به دارایی مالیات پرداخت کند. ارسال مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما می‌باشد و کارگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت آن ندارد.

در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارفرما، بیمه شده می‌تواند با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه، نسبت به شکایت از کارفرما اقدام و بازرسی شعبه را تقاضا نماید. در این صورت، کارفرما مجبور به پرداخت جریمه نقدی برابر با دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه می‌شود و تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری

جریمه رد نکردن بیمه توسط کارفرما

“کارفرمایان موظفند در موعد مقرر در قانون، حقوق بیمه و بیمه بیکاری شده برای کارگران خود را پرداخت نمایند. اگر کارفرما، در موعد مقرر در قانون، تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننماید، علاوه بر تادیه‌ اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع خواهد بود.

مبلغ این جریمه، بسته به مبلغ بدهی ماهانه، می تواند معادل ۷ تا ۲۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه باشد.”

بنابراین، در صورتی که کارفرما، از بیمه کردن کارگر خود استنکاف ورزد یا از رد کردن حق بیمه کارگر خود در برخی ماه ها خودداری کند، باید جریمه ای معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه را پرداخت کند. در صورتی که حق بیمه کارگران خود را در موعد قانونی پرداخت نکند، باید جریمه نقدی معادلی را پرداخت کند.

علاوه بر جریمه، کارفرما نیز موظف است حقوق متعلق به کارگر را پرداخت کند. این در حالی است که ضمانت اجرای قانونی برای اجبار کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگران، در نظام قانونی وجود دارد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری

جریمه بیمه نکردن کارگر مطابق قانون

“کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون، تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تادیه‌ اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به این ترتیب خواهند بود:

الف – تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه، معادل ۷ درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه. ب – از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل، ۱۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه. ج – از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه، معادل ۱۷ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه. ‌د – از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به بالا بدهی ماهانه، معادل ۲۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.”

بر اساس دو ماده فوق، چنانچه کارفرما، از بیمه کردن کارگر خود، استنکاف ورزد یا از رد کردن حق بیمه کارگر کارگاه خود، در برخی ماه ها، خودداری کند، باید، جریمه ای معادل دو تا ده برابر حق بیمه ای که موظف به پرداخت آن بوده یا بسته به مبلغ بدهی ماهانه، معادل ۷ ، ۱۲، ۱۷، ۲۲ درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه را به سازمان تامین اجتماعی، بپردازد.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم بادراختیار داشتن وکلای مجرب در تمامی زمینه‌های حقوقی و کیفری و همچنین بیمه کارگران سابقه درخشانی دارد که آماده خدمت رسانی به شما عزیزان از طریق مشاوره حقوقی با وکیل یا قبول وکالت می‌باشد.

درصورت نیاز به مشاوره با وکیل، کارشناسان و مشاوران ما پاسخگو شما می‌باشند برای تماس با ما با شماره پنج رقمی ۵۴۷۶۴ تماس حاصل نماید.

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل

سوالات متداول

آیا جریمه نکردن کارگر توسط کارفرما جرم محسوب می‌شود؟

بله چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگر استنکاف ورزد به پرداخت جریمه نقدی معادل دو تا ده درصد حق بیمه پرداخت نشده محکوم خواهد شد.

در صورت پرداخت نکردن حق بیمه کارگر توسط کارفرما چه اتفاقی می افتد؟

در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برای کارگر، کارگر می تواند از کارفرما شکایت کند و پس از طرح شکایت و پیگیری کارگر، در صورت اثبات این موضوع، کارفرما موظف است علاوه بر پرداخت کامل سهم خود در بیمه ی کارگر، با توجه به جرم به پرداخت جریمه ی نقدی ۲ تا ۱۰ برابری حق بیمه بپردازد.

مقصود از الزام به پرداختن حق بیمه کارگران چیست؟

قانون کار کارفرما را موظف نموده که به محض اشتغال به کار کارگر او را بیمه کرده و ۳۰ درصد حق بیمه تامین اجتماعی را که ۲۳ درصد آن بر عهده کارفرما بوده و ۷ درصد آن از حقوق کارگر کسر می شود را ماهانه به این سازمان بپردازد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

71 پاسخ

 1. سلام و احترام
  مادر بنده با ۱۱ سال سابقه شغل آرایشگری چندین ساله بازنشسته شده در صورتیکه ۵۰ سال کار خیاطی کرده و سال ۷۵ با مراجعه به وزارت کار و رفاه اجتماعی کارت اشتغال خیاطی با کد شناسایی از وزارت کار دریافت کرد و مشغول به کار در کارگاهها شد .که هم اکنون برای امرار معیشت با توجه به کهولت سن ۷۰ سال داره در منزل کار میکنه آیا میشه اقدامی برای افزایش سابقه بیمه اش در تامین اجتماعی انجام دهم ؟

 2. سلام بنده قرارداد ننوشتم چون شدیداً به شغل نیاز داشتم الان ۱۴ماهه به غیر از حقوق هیچی نگرفتم
  بیمه هم برام واریز نکردن چیکار باید بکنم ؟

 3. سلام خسته نباشید
  درصورتی کارفرما بیمه کارگر را ازابتدا(مثلا یکسال اول)را پرداخت نکرده باشد چه حق وحقوقی برای خود کار گر درنظر گرفته شده (نه جریمه وجزای نقدی برای دولت) وآیا این یکسال اول که بیمه پرداخت نشده درصورت اثبات جزو سابقه کار گر محسوب میشه؟

  1. بنده یک رای از اداره کار گرفتم و کارفرما رو ملزم به پرداخت دوسال حق بیمه بنده کرده و صراحتا توی رای قید شده.اما سازمان تامین اجتماعی میگه باید توی جلسه مطرح بشه و شما مستندات کافی بیارید!!!آیا سازمان تامین اجتماعی میتونه رای اداره کار رو وتو کنه؟؟؟؟

   1. سلام وقت بخیر خیر رای اداره کار لازم الاجراست. اما این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد جهت مشاوره با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ تماس بگیرید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 4. سلام من نیروی تازه استخدام یک سازمان دولتی هستم، و الان حدود ۴ ماه است مشغول بکار شدم ولی هنوز بیمه برای من رد نکردن، آیا می توانم شکایت کنم؟

 5. سلام و وقت بخیر.جناب من تابرج ۲امسال تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودم و از برج ۳صاحب کار جدیدم منو تحت پوشش قرار نداده بیمه بنده هم قطع شده.بهشونم میگم‌میگن ما خودمونم تحت پوشش نیستیم هر کاری میخوای بکن.والان هم تو کار ۱۱روزه تعطیل کردن و حقوقم رو نمیدن.خواستم بدونم از لحاظ قانونی چجور من‌میتونم خسارتم رو پس بگیرم

   1. سلام
    وقت بخیر
    من آزمایشگاهی مشغول به کار شدم و قرارداد ننوشتم دائم برای بیمه امروز و فردا کرد و بیمه رد نکرد پرداخت هم نکرد می تونم شکایت کنم و آیا ممکنه به نتیجه برسه؟

    1. سلام وقت بخیر جه مدت زمان مشغول بودید و دریافتی هاتون به چه شکل بوده تمام این موارد مورد بحث هست که آیا میشود اقدام کرد یا خیر. برای دریافت اطلاعات کافی با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ در تماس باشید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 6. سلام . من از سال ۹۳ تا سال ۹۹ در کارگاهی مشغول به کار بودم ، و چند ماه اول برام بیمه رد شده ولی خب با توجه به عدم اطلاع بنده بابت پیگیری رد شدن بیمه و اعتماد به کارفرما، کارفرما از اواخر سال ۹۳ تا سال ۹۹ بیمه ای برای بنده با توجه به اشتغال بنده تا آن زمان(حقوقم را کامل دریافت کردم و فقط بیمه رد نشده)، رد نکرده،
  سوالم اینه من اگه پیگیری کنم، نتیجه میگیرم ؟؟؟
  و اینکه اگر کارفرما محکوم شود آیا کارفرما باید به نسبت حق بیمه همان سالها مبلغ بیمه را پرداخت کند یا به نرخ روز؟؟؟
  و اینکه در صورت جریمه ، مبلغ جریمه ایشان در صورت موافقت به پرداخت، چقدر می‌شود ؟
  ممنون

  1. سلام حق بیمه به سازمان تلمین اجتماعی پرداخت می گردد و بیمه گذشته شما لحاظ می گردد.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 7. سلام من در ارایشگاهی قرار داد بستم ولی من و هیچکدوم از پرسنل بیمه نکرده ،اینو باید به کجا اطلاع بدم چون سفته دارم دستشون نمیخواستم به شکایت بکشه ،میخوام اطلاع بدم که بیان سراغشون

  1. سلام اداره کار میتوانید پیگیری کنید.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 8. سلام
  بنده در یکی از شرکتهای فرآورده های نفتی البته خصوصی مدت ۱۰ ماه کار کردم که با کارفرما سر اینکه در این ۱۰ماه چرا فقط ۳ماه برایم بیمه رد کرده بحثم شد و ایشان مرا اخراج کردند که برای پیگیری مطالبات از حمله رد نکردن ۷ ماه بیمه به اداره کار شکایت کردم و بعد از مراحل های قانونی و جلسات محکوم شدند حال که میخواهم برای بیمه بیکاری اقدام کنم و چون زیر یکسال در این کارگاه سابقه دارم بیمه بیکاری در یک صورت به من تعلق میگیرد که کارفرما اخراجم کرده باشد و نامه ای بدهد که در تاریخ…بغلت عدم نیاز نیرو اخراج کرده اما ایشان برای اینکه یجورایی تلافی کند نامه عدم نیاز نمیدهد و ادعا کرده خودش ترک کار کرده .
  حال از شما خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید که چکار میتوانم بکنم که بیمه بیکاری بهم تعلق بگیرد آیا راه دیگری هست ؟

  1. سلام قرارداد کار شما باید بررسی گردد.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 9. سلام
  کارفرما من ۳ ماه هست بیمه رد نکرده،۳ ماهم حقوق نداده،قرار داد هم نمیدهد،تهدید به اجرا گذاشتن سفته ها هم در صورت کار نکردن میکند،سفته ها هم سفید امضا هست

 10. سلام. وقت بخیر
  من بیشتر از ۵ ساله در کارگاهی مشغول به کار هستم و الان می خوان برام بیمه رد کنن.
  این ۵ سال هم می تونن روی سابقه ام بزنن ؟ باید مبلغی مبنی بر جریمه پرداخت بشه ؟ یا فقط حق بیمه ای که تو این ۵ سال بوده باید پرداخت بشه؟

  1. سلام سابقه بیمه را میتوان رد کرد.مبلغی به شما پرداخت نمیشه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشه.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 11. سلام من حدود ۱۶ماه میشه که در آب درمانی اهر ماساژور بودم و درصدی کار میکردم الان میتونم از بابت بیمه نکردن ،و پرداخت نکردن مزایای قانون کار از کارفرما شکایت کنم

  1. سلام وقت بخیر لطفا جهت دریافت مشاوره توسط وکیل متخصص اداره کار مجوعه فرهنگ تفاهم با شماره۰۲۱۵۴۷۶۴ در ارتباط باشید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

   1. سلام من جایی کار میکردم که ۱سال و ۷ ماه شد اما یک سال اول بیمه برام رد نکردن و وعده میدادن همش الان تقریبا ۸ ماه از اون شرکت اومدم بیرون وتازه متوجه شدم میتونم شکایت کنم و چون از اول حقوقم و تو کارتم میریختن میتونم با همین ثابت کنم و شکایت کنم بیمه یکسالمه و رد کنن ایا این مورد امکانش هست اقدام کنم؟

    1. سلام پاسخ شما در واتس اپ داده شد .بله امکان پذیر است.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 12. سلام
  من به مدت ۵ سال در مدرسه ای مشغول به کار بودم و در این مدت بیمه نبودم امابه صورت اختیاری خود را بیمه کردم ایا امکان شکایت از موسس در رابطه با نکردن را دارم ؟ایا مبلغ واریزی بیمه در این مدت به من عودت خواهد شد ؟
  با سپاس

  1. سلام وقت بخیر حق بیمه از دریافتی ماهانه شما کسر میشده و همچنان برای شما بیمه رد نمیشده؟ لطفا جهت توضیحات کامل و راهنمایی با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ در تماس باشید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 13. سلام، من بعد از سه ماه از بارداری به تشخص پزشک استراحت درمانی شدم و از کار انصراف دارم از اون جایی که حق بیمه پایان برج بعد واریز می شود ماه آخری که سرکار بودم کارفرما واسم بیمه رد نکرده ترک کار جزء سوابق زده و هیچ قراردادی ندارم، فقط واریزی حقوقم تایید صحت ادعام هست الان مرخصی زایمانم به مشکل می خورم چاره‌ای برای حل این موضوع است

  1. سلام وقت بخیر بله لطفا جهت دریافت راهنمایی کامل با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ در تماس باشید. موسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 14. سلام جریمه بیمه ۲ تا ۱۰ برابر هست یا ۲تا ۱۰درصد؟
  واینکه کارگری که مثلا تا اخر ۱۴۰۰ کار میکرده والان رفته .براساس قیمت روز محاسبه میکنن یا همون سال ۱۴۰۰

  1. سلام وقت بخیر برای حق بیمه به نرخ روز محاسبه میشود. برای دریافت اطلاعات کامل با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ درتماس باشید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 15. باسلام
  در متن توضیح دادید که بیمه کارگر در صورت ارائه و پذیرش دادخواست بر میگردد‌ اما این وسط موضوع برای بنده روشن نیست که جریمه عدم رد کردن بیمه چرا باید به سازمان برسد و در صورت داشتن پایه قانونی، قانونگذار این نکته را نسنجیده که در زمانی که کارگر بیمه نبوده، کدام شخص، سازمان، مالک، کارفرما، پدر و مادر هزینه عدم داشتن مزایای درمانی را پرداخت کرده و در کل موضوع، هزینه های انجام شده از عدم رد کردن بیمه که بر قانونگذار پوشیده نیست، کجا قرار دارد؟

  1. سلام وقت بخیر منظور از جریمه که به اداره کار پرداخت میشود بابت این هست که قوانین سخت و محکمی برای کارفرما در نظر گرفته شود تا از بیمه کردن کارگر سرباز نزند. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 16. صاحبکارم ۹ سال تمام از من سو استفاده کرده و هیچ وقت بیمه من رو رد نکرده.
  بنده شکایت کردم و تمام پرینت های ۹ سال گذشته رو هم دارم و تمام مدارک و اسنادم رو ارائه دادم و منتظر اولین جلسه هستم.
  آیا کارفرما میتونه قانون رو دور بزنه مثلا با پرداخت رشوه از زیر شکایت در بره؟
  آیا قانون حق رو به من میده؟

  1. سلام خیر ممکن نیست اگر شما برای شکایت مطروحه دلایل و مستندات کافی ارائه بدید قایل پیگیری هست و میتنید رای مثبت دریافت کنید جهت دریافت راهنمایی بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ در تماس باشید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 17. من ۲سال شرکت خصوصی مشغول به کار بودم بعد از یک سال و سه ماه فقط ۹ماه بیمه رد شد واسم، در صورتی که قرار بود بعد از سه ماه بیمه ام کنن،و من چون احتیاج به پول داشتم اعتراضی نکردم حتی خقوقم نقدی میدادن و کارت به کارت نمیکردن، آیا امکانش هست که شکایت کنم؟

  1. سلام وقت بخیر اگر از طریق مجموعه بیمه بودید و مدارکی مستند بر این هست که دو سال در آنجا مشغول به کار بودید بابت بقیه ماه ها میشه اقدام کرد جهت مشاوره با وکیل متخصص اداره کار با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ در تماس باشید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 18. اگر سال ۹۳ و۹۴ در کار گاه خیاطی مشغول به کار بوده ام و من را بیمه نکردن و من سال ۹۵ پیوند کبد انجام دادم چگونه میتوانم پیگیری کنم

  1. سلام بابت بیمه از اداره کار پیگیر کنید.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 19. سلام و وقتت بخیر برای من هم کارفرما طی ۲ سال اصلا بیمه رد نکرده(من مسءول فنی بودم) نه برای من و نه برای بقیه و بعد دو سال با یک پیام گفتن که دیگه واحد برای همیشه تعطیل شده الان من میتوانم برای بیمه اقدام کنم و در صورت اقدام ۲ سال سابقه برایم رد میشود ؟تا الان برام عیدی و پایانکار نداده اند آیا عیدی و پایانکار به من تعلق میگیرد؟

  1. سلام بله میتوانید پیگیر حقوق خود از طریق اداره کار باشید.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 20. سلام وقتتون بخیر یسوالی داشتم خدمتتون
  من چندسالی تو یه فروشگاهی کار کردم،متاسفانه منو بیمه نکردند منم شکایت کردم الان توی دادگاه۳سالش ثابت شده
  میخواستم ببینم شما اطلاع دارین که مبلغی که بهم تعلق میگیره چقدره؟
  و اگر مبلغ بیمه رو برای تامین اجتماعی واریز کنن میتونم اون رو پس بگیرم؟؟؟

  1. سلام مبلغی به شما پرداخت نمیشه .حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشه.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 21. با سلام
  ما یک شرکت تازه تاسیس هستیم و یکی از کارمندان ما اصرار داره که بدون بیمه برای ما کارکنه. دلیلش رو هم جویا شدیم میگه چون از جایه دیگه براش بیمه پرداخت میشه نیاز به بیمه ندارد حالا اگر خود کارگر نخواهد که بیمه برای او رد شود آیا در حسابرسی بیمه از دفاتر شرکت، جریمه ای به شرکت تعلق خواهد گرفت؟
  با تشکر

  1. سلام در صورت شکایت کارگر یا اثبات از طری بازرسان بیمه تخلف کارگاه محوب شده و جریمه میشوید علاوه بر پرداخت حق بیمه.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 22. سلام من ویزیتور شرکت مواد غذایی بودم و گفتم حق و حقوق بیمه ام چی میشه مدیر گفت حق و حقوقی نداری چون پایه فروش نزدی میخاستم راهنمایی کنید منو که این کار جرم هست یا نه و اینکه میتونم شکایت کنم یا خیر ؟

  1. سلام قرارداد کارتون باید بررسی میشه.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 23. سلام و وقت بخیر
  اینجانب پنج ماهی میشه برای شرکت خصوصی کار کرده ام
  از روز اول تا الان هیچ بیمه ای واریز نشده و لزا شرکت تا به الان قرار دادی نبسته و وعده های تکراری داده خواستم بدونم شکایت کنم چه سودی در روند شکایت دارم
  ممنون از شما

  1. سلام وقت بخیر بیمه براتون رد میشه با دادخواست در اداره کار.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 24. سلام وقت بخیر ، در صورتی که کارفرما بیمه برای کارگر و کارمند رد نکند آیا مبلغ نقدی به کارگر پرداخت میشود ؟؟

  1. سلام خبر مبلغ نقدی به کارگر پرداخت نخواهد شد اما بابت سابقه بیمه میتونید اقدام کنید برای دریافت راهنمایی تکمیلی با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ تماس حاصل بفرماید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 25. سلام وقت بخیر من ۱۰ سال در یک کارگاه قالب سازی مشغول به کار بودم که بعد ۲ سال شروع به بیمه کردن کردن و قراردادی هم ننوشتن ولی می تونم واریزی های کارفرما رو از حسابم در بیارم می تونم ثابت کنم

  1. سلام وقت بخیر بله قابل پیگیری هست لطفا جهت مشاوره با وکیل متخصص اداره کار با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ در تماس باشید موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 26. سلام خسته نباشید….من مدت یکسال و نیم در جایی مشغول بکار بودم کارفرما مجبورم میکرد که حق بیمه ات رو نقدی پرداخت میکنم ولی بیمه ات نمیکنم ازم امضا و اثر انگشت هم میگرفت که تمام حق و حقوق و بیمه ام رو دریافت کردم آیا میتوانم برای بیمه ام شکایت کنم

 27. سلام من فست فود کارم حدودا ۱۰,ماه کار کردم به علت نیاز به شغل کارفرما،قرداد ننوشت باهم،وبیمه برام رد نکرده گفته بیمه نمیکنم وهیچ سنوات یا عیدی قبول نکرده چه باید مرد

  1. سلام میتونید اداره کار دادخواست بدهید موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 28. سلام جناب ببخشید بنده ۱۵ سال پیش پدرم کار کردم ولی ۸ ماه بیمه دارم اگه شکایت کنم چه مبلغی جریمه باید پرداخت شود

  1. سلام.مبلغ بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد نه به شما.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 29. من کارمند رسمی شرکت مخابرات ایران هستم، بارها و به دفعات بیمه پایه درمانی ما قطع شده، چون کارفرمای ما از پرداخت حق بیمه کارکنان که هزاران نفر هستند خودداری کرده! همکاران بنده صدها و بلکه هزاران شکایت در قوه قضائیه ثبت کرده‌اند، اما هرگز اقدام قانونی برعلیه کارفرما صورت نگرفته! چرا هرگز تعقیب کیفری برای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران صادر نمیشه!؟ باید چه کرد؟ خسارت کارگران رو چه کسی پرداخت می‌‌کنه؟

 30. سلام ۲۲ماه کارکردم بیمه رد نکردن.و حقوقم سال اول ۱میلیون و ۵۰۰ و سال دوم ۳میلیون بود.مشکلی نبود امامشان دعوا راه انداختن الکی بیرون کردند.منم اداره کار شکایت کردم اونام گفتن ما ترسی نداریم.اما اینم بگم دعوای سوری سراینکه تلفن ازدستم افتاد بوده.واینکه میخاستم بدونم من اداره کار شکایت کردم تاجلسه تقریبا چن روزی مونده.میخاستم بدونم جریمه نقدی میگن؟جریمه رو بمن میدن یا به دولت؟و به نظرتون چقدر میگن؟

 31. بنده شاگرد ساده یک لوازم خانگی هستم .یک سال کار میکنم قرار دادی نوشته نداریم .بیمه ندارم حقوق منم درست پرداخت نمیکنن .میتونم شکایت کنم بابت پرداخت کامل حقوقم ؟؟؟

 32. سلام من ۳ ماه در دفتر کار فرما کار هایی از قبیل حسابداری،بازاریابی،کارشناس فروش،کارشناس حمل و نقل انجام میدادم و حقوق یک مورد رو دریافت میکردم همچین طی این ۳ ماه بیمه هم نبودم از طرفی کارفرما بعد از ۳ ماه قرار داد نوشت که یک مورد از قرار داد بدینوسیله نوشته شده بود که: سنوات و عیدی ماهانه با حقوق پرداخت میگردد
  آیا در آیتم های اداره کار چنین موردی وجود دارد؟

  1. سلام بیمه و عیدی و سنوات قابل طرح در اداره کار را دارد.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 33. سلام.من مدته ۸ سال داخل یک مغازه به عنوان تعمیرکار مشغول به کارم و به صورت درصدی به بنده مزد میدهند و بارها بحث بیمه کردم ولی انجام ندادند و به تازگی وقتی گفتم به دروغ گفتن ما پول بیمه رو به حسابت ریختیم به ادازه کافی در صورتی که من فقط مزد کارمو گرفتم .چکار باید بکنم ؟

  1. سلام از طریق سامانه جامع روابط کار میتونید دادخواست ثبت کنید.۰۲۱۵۴۷۶۴ موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »