۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با 09120477116 تماس حاصل نمایید

فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
فسخ قرارداد اجاره توسط موجر

فسخ قرارداد اجاره

فسخ قرارداد اجاره توسط موجر به شرایطی که در قرارداد تعیین شده باشد صورت می‌گیرد. در صورتی که شرایط فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد، باید به قوانین و مقررات مربوط به اجاره توجه شود.

به طور کلی، فسخ قرارداد اجاره توسط موجر در موارد زیر صورت می‌گیرد:

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد فسخ قرارداد اجاره

 1. عدم پرداخت اجاره: در صورتی که مستأجر به موجر اجاره را پرداخت نکند، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 2. نقض شرایط قرارداد: در صورتی که مستأجر شرایط قرارداد را نقض کند، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند، مانند عدم رعایت شرایط استفاده از ملک، تخریب ملک و غیره.
 3. پایان مدت قرارداد: در پایان مدت قرارداد، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند ولی در صورت تمایل به تمدید قرارداد، باید این امر را به مستأجر اعلام کند.
 4. نیاز به استفاده از ملک: در برخی موارد، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند اگر نیاز به استفاده از ملک داشته باشد، مانند فروش ملک یا نیاز به استفاده شخصی از ملک.

وکیل پایه یک دادگستری متخصص ملکی

وکیل متخصص فرهنگ تفاهم در زمینه ملکی و فسخ قرارداد اجاره می‌باشد. چراکه وکلای ملکی به دلیل ورود به پرونده‌های بسیار ملکی تجارب فراوانی دارد. امتیاز مثبت وکلای ملکی این است که درصورت عدم پذیرش قبول وکالت میتواند به شما مشاوره تخصصی در حوزه ملکی دهد.

وکیل

در هر صورت، باید با دقت شرایط فسخ قرارداد را در قرارداد مشخص کرد و در صورتی که شرایطی مشخص نشده باشند، به مقررات قانونی و مربوط به اجاره توجه کرد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد فسخ قرارداد اجاره

آیا موجر می تواند قرارداد را در حالی که مستاجر در حال استفاده از ملک است فسخ نماید؟

در اغلب موارد، موجر نمی‌تواند قرارداد را در حالی که مستأجر در حال استفاده از ملک است، فسخ کند. این مسئله بسته به شرایط و قوانین مربوط به اجاره در هر کشور متفاوت است.

به طور کلی، در بسیاری از کشورها، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند، اما باید به مستأجر اطلاع دهد و به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشد. در این صورت، مستأجر حق دارد که با احترام به شرایط حقوقی، به مدت معقولی برای تخلیه ملک زمان بگذارد.

به هر حال، در برخی موارد مثل خطر برای سلامتی و ایمنی، تخریب ملک، استفاده غیرمجاز از ملک، و غیره، موجر می‌تواند قرارداد را در حالی که مستأجر در حال استفاده از ملک است، فسخ کند. در این صورت، موجر باید به مستأجر اطلاع دهد و به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد فسخ قرارداد اجاره

همچنین، در بعضی موارد قانونی، موجر باید از قبل به مستأجر اعلام کند که قصد فسخ قرارداد را دارد و زمان مشخصی را برای تخلیه ملک تعیین کند. به عنوان مثال، در بعضی ایالت‌ها، موجر باید حداقل 30 روز قبل از تاریخ قرارداد اعلام کند که قرارداد را نمی‌خواهد تمدید کند و مستأجر باید تا پایان مدت قرارداد، یعنی تاریخ پایان اجاره، ملک را تخلیه کند.

بنابراین، برای فسخ قرارداد در حالی که مستأجر در حال استفاده از ملک است، باید به شرایط قرارداد و قوانین و مقررات مربوط به اجاره توجه کرد و در صورت نیاز به مشورت با وکیل یا مشاوران حقوقی مربوطه رجوع کرد.

فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر

مستأجر نیز می‌تواند در برخی شرایط، قرارداد اجاره را فسخ کند. در این زمینه، باید به شرایط قرارداد و قوانین مربوط به اجاره توجه کرد.

در برخی شرایط، مستأجر می‌تواند به علت عدم رعایت شرایط قرارداد توسط موجر، تخریب ملک، عدم ارائه خدمات ضروری توسط موجر، و غیره، قرارداد را فسخ کند. به عنوان مثال، اگر موجر به علت نقض شرایط قرارداد، اجازه دهد که افراد دیگر در ملک اقامت کنند، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد فسخ قرارداد اجاره

در بعضی موارد، قرارداد اجاره به صورت موقت و برای مدت مشخصی (مانند یک سال) بسته می‌شود و پس از پایان این مدت، مستأجر می‌تواند از حق فسخ قرارداد استفاده کند. چنین شرایطی، مستأجر باید به موجر حداقل یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد، اعلام کند که نمی‌خواهد قرارداد را تمدید کند.

در هر صورت، برای فسخ قرارداد اجاره توسط مستأجر، باید به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشید و در صورت نیاز به مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه رجوع کنید.

 شرایط فسخ قرارداد توسط مستاجر

برای فسخ قرارداد توسط مستأجر، باید به شرایط قانون مدنی و قراردادی پایبند باشید. در بعضی موارد، فسخ قرارداد اجاره توسط مستأجر به شرایط خاصی و براساس قوانین و مقررات مربوط به اجاره بستگی دارد.

در برخی شرایط زیر، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند:

 1. نقض شرایط قرارداد توسط موجر: اگر موجر شرایط قرارداد را نقض کند و به عنوان مثال، اجازه دهد که افراد دیگر در ملک اقامت کنند، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 2. تخریب ملک: اگر موجر ملک را به حدی تخریب کند که استفاده از آن برای مستأجر غیرممکن شود، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 3. عدم ارائه خدمات ضروری: اگر موجر خدمات ضروری مانند آب، برق، گاز و یا سیستم گرمایشی و سرمایشی را به مستأجر ارائه ندهد، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 4. عدم رعایت شرایط قرارداد توسط موجر: اگر موجر شرایط قرارداد را نقض کند و به عنوان مثال، اجازه دهد که افراد دیگر در ملک اقامت کنند، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 5. تغییر قوانین و مقررات: اگر قوانین و مقررات مربوط به اجاره تغییر کنند و این تغییرات باعث عدم توانایی مستأجر در استفاده از ملک شود، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد فسخ قرارداد اجاره

همچنین، در بعضی موارد، مستأجر باید از قبل به موجر اعلام کند که قصد فسخ قرارداد را دارد و زمان مشخصی را برای تخلیه ملک تعیین کند. به عنوان مثال، در برخی ایالت‌ها، مستأجر باید حداقل 30 روز قبل از تاریخ قرارداد اعلام کند که قرارداد را نمی‌خواهد تمدید کند و موجر باید به مستأجر زمان کافی برای تخلیه ملک بدهد.

بنابراین، برای فسخ قرارداد توسط مستأجر، باید به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشید و در صورت نیاز به مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه رجوع کنید.

چه مدت زمانی برای تخلیه ملک باید در نظر گرفت؟

مدت زمان لازم برای تخلیه ملک پس از فسخ قرارداد توسط مستأجر، حداقل یک ماه باید در نظر گرفته شود. این مدت زمان در برخی شرایط ممکن است بیشتر یا کمتر از یک ماه باشد.

در برخی موارد، اگر موجر به دلیل نقض شرایط قرارداد توسط خودش یا عدم ارائه خدمات ضروری، مستأجر مجبور به ترک ملک شود، می‌تواند از موجر خسارت بگیرد. این خسارت ممکن است شامل هزینه‌های جابه‌جایی، هزینه‌های اضافی برای پیدا کردن مسکن جدید و غیره باشد.

بنابراین، بهتر است در هنگام امضای قرارداد اجاره، شرایط مربوط به تخلیه ملک را با دقت بررسی کنید و در صورت نیاز با موجر در این زمینه توافق کنید. همچنین، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل

 

سوالات متداول

مدت زمان مشخص برای تخلیه ملک چقدر است؟

مدت زمان لازم برای تخلیه ملک پس از فسخ قرارداد توسط مستأجر، حداقل یک ماه باید در نظر گرفته شود. این مدت زمان در برخی شرایط ممکن است بیشتر یا کمتر از یک ماه باشد.

شرایط فسخ قرارداد توسط موجر چیست؟

الف) عدم رعایت شرایط قرارداد توسط موجر.

ب) تغییر قوانین و مقررات ذکر شده در قرارداد توسط مالک.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

2 پاسخ

 1. سلام مطالب عالی بودن من از چه سایتی باید اجاره نامه را لغو کنم؟

  1. سلام از طریق همون سایتی که ثبتش کردید .موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم 02154764

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »