موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

صرف گرفتن فیلم و عکس در قانون ما مجازاتی ندارد اما انتشار فیلم و عکس در فضای مجازی و اپلیکیشن های اینترنتی بدون اجازه صاحب آن جرم است.
صرف گرفتن فیلم و عکس در قانون ما مجازاتی ندارد اما انتشار فیلم و عکس در فضای مجازی و اپلیکیشن های اینترنتی بدون اجازه صاحب آن جرم است.

مقدمه

یکی از جرایم روز افزون که در دادسراها و محاکم کیفری مطرح می شود، انتشار و سوء استفاده از فیلم و عکس های خصوصی و خانوادگی دیگران و اخاذی از آنها است. انتشار فیلم و تصاویر خصوصی دیگران، بدون رضایت آنها ، در اکثر مواقع موجب هتک حرمت افراد و بردن آبروی آنها می شود. درنتیجه قانون گذار نیز در این راستا این عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است تا بدین وسیله هم از قربانیان جرم انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران حمایت کرده و هم تا اندازه ای با ارعاب و ترساندن بزهکاران این جرم، از وقوع آن در جامعه جلوگیری نماید. این نکته حائز اهمیت است که صرف گرفتن فیلم و عکس در قانون ما مجازاتی ندارد اما انتشار این فیلم یا عکس در فضای مجازی و اپلیکیشن های اینترنتی بدون اجازه صاحب آن جرم است. حتی اگر دستی در فیلم و عکس نبرند و آنرا به همان شکل منتشر کنند. پس می توان گفت دست بردن در فیلم و عکس دیگران و تغییر دادن آن هم مجازات دارد و اگر فیلم یا عکس دیگری شکل مستهجن پیدا کند مجازات بیشتر خواهد شد. اگر شخصی صرفا تهدید کند که فیلم شما را منتشر می کند و این کار را انجام ندهد و برای ترساندن و باج گیری از شما این کار را بکند ؛ باز هم مرتکب جرم شده است.

تعریف جرم انتشار عکس و فیلم دیگران مطابق قانون مجازات اسلامی :

ماده۷۴۵: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده ۷۴۴: «هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و آن را منتشر کند و یا با علم به تغییر یا تحریف آن منتشر نماید، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او بشود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

تبصره ـ اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن بوده باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می شود.

همانطور که ملاحظه می نمایید، تفاوت این ماده با ماده قبل در این است که در اولی، مرتکب ابتدا به تغییر و تحریف فیلم و عکس دیگری می پردازد و سپس آن را منتشر می کند در حالیکه در دومی بدون تغییر و تحریف، آن را منتشر می نماید. تفاوت دیگر این است که در ماده (۷۴۴)، ورود ضرر به قربانی شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف هتک حیثیت کافیست اما مطابق ماده (۷۴۵) علاوه بر هتک حیثیت، ورود ضرر به قربانی نیز شرط است. تماس با وکیل دادگستری

شرایط محقق شدن جرم انتشار عکس و فیلم

باتوجه به مواد گفته شده در بالا می توان شرایط محقق شدن جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران را اینگونه استنتاج کرد: الف) از آنجایی که این جرم در زمره جرایم رایانه ای قرار دارد لذا برای تحقق آن، انتشار، حتما باید به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام شود. بنابراین انتشار، از طریق پوستر و اعلامیه و… تحت این ماده قابل مجازات نیست بلکه مواد دیگری به آن اختصاص داده شده است. ب) مطابق ماده (۷۴۵)، عمل انتشار فیلم و عکس باید بدون رضایت قربانی صورت گرفته باشد. همچنین به دستور قانون یا مقامات قضایی نیز نباشد.

ج) فیلم یا عکس یا صوت متعلق به دیگری باشد. بنابراین، انتشار فیلم و عکس یا صوت خود شخص، تحت این ماده قابل مجازات نمی باشد بلکه در صورت دارا بودن شرایط خاص، مثلا مستهجن بودن، تحت مواد دیگری قابل پیگیری می باشد.

د) فیلم یا عکس یا صوت دیگری، حتما باید منتشر شود یا به گونه ای در دسترس دیگران قرار گرفته باشد. یعنی به گونه ای باشد که صدق عنوان انتشار کند. ه) شخص عمدا و با سوء نیت و آگاهانه این عمل را مرتکب شده باشد و چنانچه از روی سهو خطا باشد تحت این ماده قابل پیگرد نیست. و) شخص قربانی از ارتکاب این جرم، ضرر ببیند و یا این عمل، عرفا موجب هتک حیثیت او شود. بنابراین، برای تحقق این جرم، باید نتیجه ای از آن حاصل شود و صرف ارتکاب آن بدون ایراد ضرر و هتک حیثیت، جرم نیست. ز) ماده(۷۴۴)، ناظر به موردی است که مرتکب، ابتدا، فیلم یا عکس یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف می کند و سپس آن را منتشر می کند. برای مثال از طریق فتوشاپ باشد. بنابراین برای اعمال مجازات، طبق این ماده، لازم است که مرتکب ابتدا به تغییر و تحریف، پرداخته باشد.

مجازات جرم انتشار فیلم و عکس دیگران

مجازات شخص مرتکب طبق مواد(۷۴۴) و (۷۴۵) قانون مجازات اسلامی به قرار زیر می باشد: «… به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا چهل میلیون ریال(۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال، یا هر دو مجازات( حبس و جزای نقدی) محکوم می شود
طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل و حداکثر مجازات حبس مورد نظر در ماده ۷۴۴ نصف شده است.
طبق تبصره ماده (۷۴۵)، چنانچه عمل تغییر یا تحریف فیلم و عکس، به گونه ای انجام شود که صورت مستهجن در آید، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محوم می شود. ( یعنی چهل میلیون ریال و دو سال حبس) تماس با وکیل دادگستری

جرم تهدید به انتشار فیلم و عکس

به دلیل حساسیتی که اشخاص بر حریم خصوصی خود و خانواده هایشان دارند، بسیار پیش می آید که این قضیه تبدیل می شود به ابزاری جهت اخاذی و کلاهبرداری افراد سودجو که با تهدید دیگران به انتشار فیلم، عکس، صوت یا اسرار شخصی و خانوادگی شان از طریق فضای مجازی، دیگران را برای رسیدن به خواسته هایشان تحت فشار قرار دهند. قانونگذار در این مورد هم ساکت نمانده است و برای اینگونه اشخاص به صرف تهدید، حتی بدون عملی کردن آن، مجازات وضع کرده است. طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تهدید به جرم عبارت است از:

« هر کس دیگری را به هر نحوی، به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به واسطه این کار، تقاضای دریافت وجه یا انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.»

طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد یعنی مجازات ماده به یک ماه تا یک سال تبدیل شده است.

نحوه شکایت انتشار عکس و فیلم در فضای مجازی

برای شکایت از فردی که تصاویر شما را منتشر کرده یا شما را تهدید به انتشار عکس های خصوصی می کند باید ابتدا:
 1. به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و در سامانه ی ثنا ثبت نام نمایند.
 2. سپس باید شکوائیه یا شکایت نامه ای تنظیم کنند و آن را به همراه تمام دلایل و مدارک خود ثبت کنند. ثبت شکوائیه هزینه ی چندانی ندارد.
در مورد دلایل باید این توضیح را بدهم که با توجه به اینکه جرم در فضای مجازی اتفاق می افتد، معمولا به جز اسکرین شات مدرک دیگری برای ارائه وجود ندارد. اسکرین شات تنها یک اماره است و به تنهایی دلیل محسوب نمی شود. تماس با وکیل دادگستری

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتشار عکس و فیلم

از نظر ذاتی دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را دارد. سپس در صورتی که برای متهم قرار مجرمیت صادر شود، دادگاه کیفری دو صالح برای رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. از نظر محلی باید به محل وقوع جرم توجه کرد. در مورد جرائم رایانه ای تعیین محل وقوع جرم قدری مشکل است. اما می توان گفت محل وقوع جرم همان جایی است که عمل انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن تصاویر در آنجا انجام شده است.

بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

در تهران دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ ویژه ی رسیدگی به جرائم رایانه ای تشکیل شده است. بنابراین شکایات مرتبط در تهران به این دادسرا ارجاع می شود. خوشبختانه دستگاه قضا در این خصوص بسیار قاطع عمل می کند و به درستی در پی مجازات اینگونه مجرمین است. توجه داشته باشید که در ابتدا با هوشمندی اولا ادله برای اثبات جرم تهدید را جمع آوری کنید. اگر تهدید تلفنی، است صدای مجرم را ضبط کنید یا در حضور شهودی صدای او را که در حال تهدید است پخش کنید و اصطلاحا روی بلندگو (speaker) بگذارید، اگر از طریق تلگرام، اینستاگرام، پیامک و …. می باشد، داده ها را حفظ کنید و به هیچ عنوان پاک نکنید در مواردی دیده شده است که قربانی از ترس آنها را از بین برده است؛ این اشتباه را نکنید. ثانیا از ابتدا با وکیل مجرب و فردی صاحب تجربه و مجرب مشورت کنید و هرگز ضعف در مقابل خواسته های مجرم نشان ندهید.

نمونه دادخواست انتشار عکس و فیلم دیگران

کی :……………………….. فرزند:…………………. کد ملی :…………………………. متولد :……………………………… شماره شناسنامه :…………………………………….. آدرس : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. مشتکی عنه :…………………. فرزند:……………….. کد ملی :…………………………… متولد :…………………………… شماره شناسنامه :…………………………………………. آدرس :…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. وکیل شاکی:…………………. فرزند:…………………….. کد ملی :……………………….. متولد : ………………………….. شماره شناسنامه :…………………………………………. آدرس :…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. محل وقوع جرم :………………………………………………………………………………… تاریخ وقوع جرم :………………………………………. ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه ای سلام علیکم احتراما” به وکالت از آقای / خانم ……………………………… به استحضار می رساند : مشتکی عنه به منظور دستیابی به عکسها و فیلمهای خصوصی موکل اقدام به سرقت گوشی موبایل ایشان نموده و متعاقباً با ارسال پیامک و تهدید به منتشر کردن آن در فضای مجازی و سایتهای اینترنتی نموده است. لذا تقاضای تعقیب کیفری و مجازات نامبرده تقاضا میگردد. مدارک و مستندات به پیوست تقدیم شده است.

سوالات متداول

مجازات انتشار عکس یا فیلم دیگری در فضای مجازی چقدر است؟ اگر انتشار تصاویر دیگران بدون اجازه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد انتشار عکس با رضایت شخص مجازات دارد؟ اگر عکس مستهجن باشد و به نوعی احساسات عمومی را جریحه دار کند؛ باز هم جرم است و رضایت شخص تاثیری ندارد قانون در خصوص جرم پخش عکس در فضای مجازی چه می گوید؟ با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای، پخش کردن عکس و فیلم دیگران جرم می باشد. ماده ی ۱۶ قانون جرائم رایانه ای حالتی را در نظر گرفته است که شخصی تصاویر دیگران را مثلا با استفاده از فتوشاپ تغییر می دهد و سپس آنها را پخش می کند. مطابق این ماده: «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

در ماده ی ۱۷ همان قانون هم به موضوع انتشار تصاویر خصوصی دیگران اشاره کرده است: «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» تماس با وکیل دادگستری مجازات تهدید به آبروریزی در فضای مجازی چیست؟ ممکن است فردی شما را تهدید به آبروریزی کند. این شکل از تهدید هم اگر شرایط آن وجود داشته باشد، جرم است و تهدید کننده به مجازات های زیر محکوم می شود:
 • شلاق از ۱ تا ۷۴ ضربه
یا
 • حبس از دو ماه تا دو سال
موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار گذاشتن وکلای پایه یک دادگستری در زمینه جرایم رایانه ای و سایبری می تواند در راهیابی مسیر پرونده شما کمک شایانی نماید.  

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

38 پاسخ

 1. سلام. آیا صاحب فیلم مستهجن (کسی که به صورت واقعی در فیلم حضور داره) میتونه از کسی که تهدید به پخش فیلم مینه شکایت کنه؟

  1. با سلام انتشار مسایل خصوصی دیگران و تهدید به انتشار ویدیو های شخصی افراد دیگر جرم محسوب میشود و میتوانید شکایت کنید.

   1. سلام من چند وقت پیش با یه خانومی اشنا شدم تو تلگرام و بعد اعتماد ازم فیلم و عکسای مستهجل خواست و منم چون اعتماد کرده بودم براش فرستادم که قیافم معلومه اونم چند روز پیش گزاشته تو فیسبوک و اینستاگرام و گفته حسابی معروفت کردم و گفته هیچ کاری نمیتونی بکنی الان من چه کاری باید بکنم ؟

 2. با سلام آگر همسر من بعد از یکسال طلاق،در صفحه ی عمومی خود برای جذب فالور،زندگی مشترک مارو بنویسه بدون اینکه از من و خانوادم اسم ببره و فقط تحت عنوان «همسر سابق» استناد کنه اما تمامی حرف‌هایش سراسر کذب و تهمت باشه،می‌توانم از ایشان شکایت کنم؟ضمن اینکه ایشان در زمانی این مطالب را نوشتند که دیگر هیچ نسبتی با من نداشتند و اجازه ای هم از من نگرفتند؛
  ضمنا برای جذب فالور،جایزه هم بذاره که هر کسی مطالب و داستانش رو بیشتر لایک کنه و کامنت بذاره،جایزه ی نقدی دریافت می کنه

  1. سلام وقت بخیر بله شما می توانید تحت عنوان تهمت و افترا نزد وکیل متخصص کیفری مشکل خود را مطرح کنید و شکواییه ای تنظیم نمایید. لطفا برای گرفتن مشاوره بیشتر با این شماره تماس بگیرید ۰۲۱۵۴۷۶۴

 3. باسلام
  من ی مدتی با ی پسری دوست بودم و ازم عکسای و فیلم های لختی داشت الان بعد مدت ها اومده سراغم ک تهدید میکنه اگه این کارایی ک نکنی عکساتو پخش میکنم هم بیرون هم تو فضای مجازی ولی خانوادم نمیخوام در جریان باشن اگر شکایت کنم امکان دارع خبر داشته باشن؟

  1. سلام وقت بخیر در خصوص بیان مشکل خود و دریافت مشاوره با این شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ تماس حاصل کنید

 4. سلام اگر یک نفر عکس های مستهجن شخص دیگر را که در آن عکس های مستهجن چهره ی طرف معلوم نباشد پخش کند آیا باعث آبروریزی میشود؟

 5. سلام من یک عکاسم،یه سری عکس برای یک پیج اینستاگرام گرفتم،ولی بعدش بهم گفت این عکسها بدردم نمیخوره و بابت اون عکس ها پولی بهم نداد،بعد از چند روز همون پیج اینستاگرام بدون اجازه همون عکس ها رو گذاشته بود تو پیجش؟!!الان چیکار میتونم بکنم لطفاً راهنمایی بفرمایید

  1. با سلام
   شما میتنونید از ایشون به جرم انتشار عکس خصوصی و زایل شدن حقوق معنویتون شکایت کنید.

   موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 6. سلام تقریبا دوسال پیش اینطورا ی معلمی از من درخواست ساخت ی فایل اموزشیو کرد و من براش انجام دادم و پولمو نداد و دررفت منم تو اینستا ابروشو بردم عکساشو تغییر دادم پیج زدم الا این خانم ازم شکایت کرده و حسابام مسدود شده و این خانمم تو لاهیجانه من باید چیکارکنم

  1. سلام
   شما مرتکب جرم شدید
   حتما برای پیگیری پرونده با وکیل مراحعه کنید به محاکم قضایی

 7. سلام
  یکنفر از من بابت تهدید به پخش عکساش شکایت کرده ولی من کاری نکردم ،
  چجوری باید از خودم دفاع کنم؟

  1. سلام با توجه به مدارک ادعایی شاکی باید با ادله از خودتون دفاع کنید

 8. سلام اگر شخصی تهدید ب پخش عکس و فیلم شخصی کند
  این شخص در خارج از کشور باشد
  چگونه میتوان به اون دسترسی داشت
  یعنی من شکایت کنم امکان این هست اون دستگیر بشه در کشوری دیگه
  یا اینکه اگه دستگیر بشه به ایران برگشت داده میشه یا همونجا مجازات میشه اینو ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام به محض ورود به ایران در صورت عدم محقق شدن مرور زمان مجازات اصدار یافته در رای اجرا میشه .موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 9. سلام من چند وقت پیش با یه پسری در ارتباط بودم ایشون عکس منو بدون اجازه پروفایل خودشون گذاشتن و منم راضی نیستم
  زیر ۱۸ سال هست سنم میتونم جوری شکایت کنم که خانواده متوجه نشن؟

 10. سلام وقت بخیر
  اگه پسری با دختری دوست باشه و دختر خیانت کنه بعد ارتباط قژع بشه و دختر ی عکس ازخودش بفرسته که خودمو میکشم این پسر ساعت ۳.۳۰شب بره در خونه باباش بگه مواظب دخترتون باشید مبهاد خودکشی که و عکس هم به پدرشون نشون داده باشهوحتی با گوشی هم عکس گرفته باشن ایا جرم انتشار و تولید عکس های مستهجن محرز هست؟

 11. سلام من با دوست پسر سابقم که قصدمون ازدواج بود رابطه داشتم ایشون از رابطه مون فیلم دارن بدون صورت من . حالا ام گفتن که نمیخوان ازدواج کنن
  اگر روزی تهدیدم کنه یا بخوام ازدواج کنم بیاد فیلم رو به همسرم نشون بده میتونم شکایت کنم؟

 12. سلام وقتتون بخیر من خواهرم عکس خودش پروفایل تلگرام بوده یه خانم یا آقای ناشناس عکسش و مستهجن کرده واسش فرستاده چکار باید بکنیم شمارش هم برا ایران نیست لطفا بگید؟

  1. سلام وقت بخیر بایت این موضوع میتونید شکایت طرح کنید. جهت دریافت راهنمایی با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ در تماس باشید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 13. سلام وقت بخیر
  من چن وقتی با یه پسری دوست بودم و بهش اعتماد کردم سر این اعتماد بهش عکس های لختی دادم که قیافمم معلومه بعد یسری بحث و دعواها از هم جدا شدیم و حالا تهدیدم میکنه که عکسامو پخش میکنه و حتی به رفیقاشم نشون داده اما نمیدونم فرستاده یا نه نمیدونم جرم مرتکب شدم؟ اون چطور؟ و اگر شکایت کم ازش جرمش چیه چیکارش میکنن؟ خانوادم میفهمن؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. سلام وقت بخیر به جرم تهدید به انتشار تصاویر خصوصی میتونید علیه ایشون شکایت مطرح کنید. برای دریافت راهنمایی کامل با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ در تماس باشید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 14. سلام وقت بخیر.دو سال و نیم پیش خانمی با کمک برادرش توی تلگرام یک کانال ساختن و متن های سخیف و نستهجنی با عکس های من منتشر کردند و من ۴۸ ساعت بعدش متوجه شدم و البته اون اکانت همون موقع پاک شد.چون بچه داشت شکایت نکردم الان متوجه شدم کماکان داره شیطنت می‌کنه میتونم به اسکرین شات که ازون کانال دارم استناد کنم بعد ازین بازه ی زمانی و شکایت کنم؟؟
  ممنونم

  1. سلام وقت بخیر این موارد رو برای مسدود شدن کانال از طریق پلیس فتا باید پیگیری کنید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 15. سلام
  من با یکی از دوستانمون بعد از ساعت کاری رفتیم یه جایی یکم مواد مخدر مصرف کنیم توی ماشین . نگهبان کارخانه با ماشین افتاد دنبالمون و ازمون فیلم گرفت . ما خارج از کارخانه بودیم و خروج از کارخانه هم زده بودیم . آیا میتونم ازش شکایت کنم؟

 16. سلام وقتتون بخیر
  کار زیبایی انجام دادم و ازم فیلم گرفتن و من گفتم که لطفا فیلم نگیرید و راضی نیستم و گفتن جایی نمیذاریم و برای آرشیو خودمون نگه میداریم،الان میذارن پیجاشون و میگن خودتون راضی بودید که فیلم گرفتیم و پاک نمیکنن فیلممو،الان میتونم ازشون شکایت کنم؟ چون فیلممو برنمیدارن بااینکه گفتم راضی نیستم

  1. سلام بله امکان شکایت وجود دارد.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 17. سلام
  در یکی از دفاتر پیشخوان‌دولت بخاطر نرخ خلاف تعرفه از مدیر مرکز فیلم بر‌داری کردم برای داشتن مستندات و شکایت
  ایا این مشکل و مجازات دارد یا خیر منعی ندارد ؟؟؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

  1. سلام وقت بخیر بله قابلیت پیگیری داره این موضوع بابت دریافت مشاوره میتونید با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ تماس بگیرید موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 18. سلام من پیش یه خانوم دکتر عمل بینی انجام دادم و وقتی که ازم عکس گرفتن بهشون گفتم به هیچ عنوان راضی نیستم عکسم رو بذارم پیجشون. ولی هم قبل و هم بعد عمل رو گذاشتند و وقتی گفتم پاک کنید فقد چشم ها رو شطرنجی کردن که تاثیری نداشت در صورتی که من گفتم حتما پاک کنید راضی نیستم و بعد هم ادمین تلگرامشون من و مادرم رو بلاک کردن با اینکه خیلی محترمانه نوشتیم عکس رو پاک کنند. من میتونم شکایت کنم؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »